SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

Sídlo: Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 3. patro
IČO: 051 26 860
DIČ: CZ05126860
Zápis OR: MS Praha, C - 258701
Bankovní účet: 2113109052/2700, vedený u UniCredit Bank

Telefon: +420 603 194 424
Email sekretariát: office@akseifert.cz
ID datové schránky: 7ytwjn5

Email pro fakturaci: faktury@akseifert.cz
Plátce DPH.

JUDr. Filip Seifert, MBA, advokát, M: +420 603 194 424, E: seifert@akseifert.cz, ID DS: wg6ge3b

JUDr. Jiří Váňa, advokát, M: +420 728 040 861, E: vana@akseifert.cz, ID DS: bi6xepk

Mgr. Ondřej Cibák, advokát, M: +420 723 927 981, E: cibak@akseifert.cz, ID DS: afzmggz

Mgr. Bc. Zdenka Svobodová, advokátní koncipientka, M: +420 606 021 806, E: svobodova@akseifert.cz

JUDr. Petra Zaoralová, advokátní koncipientka, M: +420 731 482 327, E: zaoralova@akseifert.cz

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. Na Florenci 1332/23 3. patro | 110 00 | Praha 1 - Nové Město | +420 603 194 424 | office@akseifert.cz

Tvorba webu - EnterCompany