31. 7. 2018

Advokátní kancelář je uvedena v ročence Významných advokátních kanceláří v ČR za rok 2018

VÍCE

15. 1. 2018

Filip Seifert se stal členem předsednictva sekce pro právo trestní České advokátní komory

VÍCE

30. 1. 2018

Filip Seifert natočil ve spolupráci s EPRAVO.CZ video-přednášku

Komplexní průvodce trestní odpovědností právnických osob.

VÍCE

20. 10. 2017

Fotbalista Čermák smí řídit, ač havaroval v opilosti. Za nehodu dostal podmínku

Jiří Váňa úspěšně zastupoval v případu fotbalisty Aleše Čermáka.

VÍCE

6. 11. 2017

AK SEIFERT A PARTNEŘI získala v kategorii Trestní právo ocenění Právnická firma roku 2017 - velmi doporučovaná kancelář.

Děkujeme tímto všem našim klientům, partnerům a kolegům za podporu..

VÍCE

19. 10. 2017

Roční výročí zásadní novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi

Filip Seifert moderoval a přednášel dne 19. 10. 2017 na konferenci „Roční výročí zásadní novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi“

VÍCE

30. 8. 2017

Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners vzrostl zisk o pětinu, začala se zabývat trestním právem …

Napsali o nás .

VÍCE

17. 4. 2017

Filip Seifert je jedním z obhájců Fotbalové

Filip Seifert je jedním z obhájců FAČR. Fotbalová asociace zatím nezná přesný popis obvinění, kterému ze strany státního zastupitelství čelí.

VÍCE

25. 7. 2016

Havel, Holásek & Partners rozšiřuje své služby o oblast trestního práva„

Největší česko-slovenská AK Havel, Holásek & Partners rozšíří své služby v rámci exkluzivní spolupráce s nově vzniklou AK SEIFERT A PARTNEŘI, která se pod vedením předního českého obhájce Filipa Seiferta specializuje na trestní právo.

VÍCE

13. 6. 2015

Co dělají aktéři kauzy Nagyová?

Jak se za dva roky změnil život hlavních postav kauzy Nagyová? Někteří jsou stále obviněni či obžalováni, další se marně snaží najít práci.

VÍCE

13. 7. 2014

Boček je podle policie klíčovou postavou v kauze Nagyová

Obvinění změnilo Romanu Bočkovi, někdejšímu vysokému státnímu úředníkovi, život. Nyní pracuje jako poradce u zdravotnické firmy. Podle Bočkova obhájce Filipa Seiferta se kauza podepsala na klientově zdraví

VÍCE

26. 7. 2013

Nejvyšší státní zastupitelství zrušilo stíhání exposlanců, to právníky neuspokojilo

Rozporuplné reakce vyvolalo rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana u právních zástupců zainteresovaných osob. Právníci to považují za obcházení zákona a chtějí se obrátit se stížností na Ústavní soud.

VÍCE

19. 7. 2013

Roman Boček obviněný v kauze Nagyová opustil vazební věznici

Ostravský soud pustil na svobodu Romana Bočka, někdejšího ministra zemědělství. Boček podle svého právníka Filipa Seiferta míní, že se nedopustil ničeho špatného.

VÍCE

18. 7. 2013

Nejvyšší soud paralyzuje další vyšetřování kauzy Nagyová, Boček odmítl vypovídat

Roman Boček, který je vazebně stíhán kvůli rozdávání trafik, odmítl vypovídat. Jeden z důvodů, podle jeho advokáta Filipa Seiferta, je, že jsou nevyjasněny základní právní otázky trestní odpovědnosti po rozhodnutí Nejvyššího soudu.

VÍCE

2. 7. 2013

Roman Boček z kauzy Nagyová nepřiznal luxusní vilu za Prahou

Exnáměstek ministra zemědělství vzkázal z vazby přes svého advokáta, že si na luxusní vilu vydělal díky jeho působení ve vysokých postech. Filip Seifert se vyjádřil, že na část má jeho klient hypotéku, zbytek zaplatil z výnosu z prodeje předchozí nemovitosti.

VÍCE

21. 6. 2013

Bočkův advokát tvrdí, že Boček útěk neplánoval. Jel jen za rodinou

Boček v žádném případě neplánoval útěk. Měl dlouhodobě naplánovanou každoroční rodinnou dovolenou, tvrdí Filip Seifert, advokát Romana Bočka.

VÍCE

15. 6. 2013

Kauza Nagyová „Trafiky“: Fuksu a Bočka poslal do vazby ostravský soud

Bočkův advokát Filip Seifert novinářům řekl, že důvodem vazebního rozhodnutí soudu je obava z ovlivňování několika svědků a spoluobviněných. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání a proti usnesení o vzetí do vazby byla podána stížnost.

VÍCE
F. Seifert

nezávislá právní stanoviska do zpravodajství

  • ČT Události a ČT24
  • (F)TV Prima Zprávy
  • Český rozhlas
  • TV NOVA (kauza Kajínek)

(např. kauzy Prezident a jmenování soudců, zásah PČR Czech Tek, Kubiceho zpráva, nové nájemní právo, exekuce majetku obce, soud v kauze nehody vlaku Studénka, soud s Bártou a Škárkou (VV), kauza Davida Ratha či soud s Pitrem)

Mediální vstupy při výkonu advokacie (mediální kauzy, krizové PR …)

Videorozhovor Eprávo (odkaz)
F. Seifert

Připravuje či spolupracuje na přípravě stanovisek, odborných článků a legislativy v rámci Unie obhájců ČR (www.uocr.cz)

Je spoluautor publikace GŘIVNA, T. a kol. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016

Změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ('https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasadni-zmeny-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-podzim-2016')

Mlčenlivost auditora ve vztahu k trestnímu řízení (https://www.epravo.cz/top/clanky/mlcenlivost-auditora-ve-vztahu-k-trestnimu-rizeni-104282.html)

Sloupek Filipa Seiferta (http://www.uocr.cz/sloupek-f-seiferta-k-zaplevelenemu-pravnimu-radu/)

Epravo magazín (EPRAVO.CZ)
Moderovaný rozhovor s kolegy na téma „Obsah a význam mlčenlivosti advokáta a její prolamování pohledem předních českých advokátů.“

Úsvit criminal compliance v České republice? (https://www.epravo.cz/top/clanky/usvit-criminal-compliance-v-ceske-republice-103410.html)

Nese právnická osoba v trestním řízení důkazní břemeno? (https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2016_E4_web.pdf)

Stát chce prodávat majetek obviněných ( https://www.epravo.cz/top/aktualne/stat-chce-prodavat-majetek-obvinenych-97725.html?mail )

Sedm statečných (https://www.epravo.cz/top/efocus/sedm-statecnych-94703.html?mail)

O. Cibák

Zvažované rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob z pohledu jejich Criminal Compliance programů (https://www.epravo.cz/top/clanky/zvazovane-rozsireni-rozsahu-kriminalizace-jednani-pravnickych-osob-z-pohledu-jejich-criminal-compliance-programu-97056.html)

Veřejná evidence právnických osob – stručný přehled odsouzených právnických osob (https://www.epravo.cz/top/clanky/verejna-evidence-pravnickych-osob-strucny-prehled-odsouzenych-pravnickych-osob-98486.html)

P. Zaoralová

Zaoralová, P.: Vyloučení neúčinného důkazu v českém trestním řízení. In: Jelínek, Jiří a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, ISBN:987-80-7502-287-5. s. 233 - 251.

Zaoralová, P.: Použitelnost soukromých zvukových a obrazových záznamů jako důkazu v trestním řízení. In: Bulletin Advokacie. č. 11, 2017, s. 28 - 32.

Zaoralová P.: Odklony v řízení proti právnickým osobám. In: Jelínek a kol. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-205-9, s. 197 - 211.

Zaoralová, P.:Taking human lives in extreme situations of terrorist attacks and the defence of necessity. The Lawyer Quaterly. Vol. 1, No. 1, 2017, s. 50 - 59.

Zaoralová, P.: Dohodnutý trest aneb chybějící právní úprava sankcí v řízení o dohodě o vině a trestu. Bulletin Advokacie, č. 11, 2016, s. 38 - 42.

Zaoralová, P: Dohodovací řízení z pohledu Evropského soudu pro lidská práva, Kriminalistika. č. 3, 2016, s. 188 - 199.

Zaoralová, P.: Institut dohody o vině a trestu a jeho rozpor se základními zásadami trestního řízení. In: Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu, Praha: Leges, 2016, ISBN: 978-80-7502-155-7, s. 182 - 194

F. Seifert

externí pedagog na Právnické fakultě Paneurópské VŠ (2013 – 2014)

pravidelně školí klienty (zejména zaměstnance právnických osoby) v oblasti trestního práva a criminal compliance programů

pravidelný školitel k trestnímu právu v rámci Akademie Havel, Holásek & Partners

Filip Seifert vystoupil dne 2.6.2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v odborném semináři na téma „Postavení státního zástupce v trestním řízení“ pořádaným Unií státních zástupců pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Filip Seifert vystoupil dne 30.5.2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Odborné diskusi na téma „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“ pořádané ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Filip Seifert spolu se soudci Ústavního soudu, prezidentkou Soudcovské unie ČR, zástupcem nejvyššího státního zástupce se zúčastnil dne 18.5.2017 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně diskusního fóra "Veřejné vystupování právníků a jeho mantinely".

Filip Seifert přednesl obsáhlý příspěvek a zúčastnil se panelové diskuse, spolu s například nejvyšším státním zástupcem ČR, na mezinárodní konferenci European Criminal Bar Association (ECBA), které se zúčastnilo 120 obhájců a trestních specialistů z celého světa, konané dne 22. dubna 2017 v Praze na téma „The Attorney – Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s data“.

Filip Seifert, spolu se zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, Právnické fakulty University Karlovy, Legislativní rady vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přednášel na konferenci Unie vydavatelů na téma „Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a její vliv na činnost vydavatelů tisku“ konané dne 31.3.2017 v Praze“. (http://www.ceskamedia.cz/clanek/16999/vliv-novely-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-na-vydavatele)

Filip Seifert přednášel v rámci konference na téma „Vize budoucnosti práva“ pořádané spolkem SAMBA (Spolek Absolventů MBA, www.sambacr.cz) dne 17. 3. 2016 v pražském klubu Lávka. (http://www.sambacr.cz/aktualne/vize-budoucnosti-prava/")

Filip Seifert přednášel v rámci konference na téma „Právo na obhajobu – teorie a praxe 21. století“ pořádané dne 1.10.2015 Unií obhájců ČR spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Českou advokátní komorou. (https://www.youtube.com/watch?v=A-Veh0Zilfc)

Vystoupení na konferenci „Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování„ pořádané dne 13.3.2015 Vysokou školu finanční a správní o.p.s., Katedrou práva ve spolupráci s Ústavem kriminalistiky a forenzních disciplín.

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. Na Florenci 1332/23 3. patro | 110 00 | Praha 1 - Nové Město | +420 603 194 424 | office@akseifert.cz

Tvorba webu - EnterCompany