• Služby poskytujeme i v jiných právních oblastech
 • Reference jsou typového charakteru, protože plně zachováváme maximální důvěrnost
 • Reference vycházejí z kauz, ve kterých jsme poskytovali právní služby, vedli tým nebo se na řešení kauzy podíleli
 • Reference odkazují pouze na kauzy nejzávažnější nebo speciální
Služby:
 • Obhajoba fyzických i právnických osob
 • Criminal compliance program – audit, příprava, implementace, školení, odpovědná osoba, monitoring, revize stávajících programů
 • Analýzy a konzultace - posoudíme zamýšlenou obchodní či soukromou transakci či jednání z pohledu trestního práva
 • Trestní oznámení a zastupování poškozeného - pomáháme poškozeným a osobám dotčeným trestním řízení, připravíme a podáme trestní oznámení a zastupujeme poškozeného v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či návrhu na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného
 • Právní pomoc při úkonu trestního řízení - poskytujeme okamžitou a efektivní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení, například při podání vysvětlení, výslechu svědka, žádosti policejního orgánu o informace, domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků, zajištění věcí atd
 • Interní vyšetřování - provádíme nezávislé vyšetřování podezření na nezákonné jednání v rámci právnické osoby, včetně posouzení věci a návrhů opatření a postupů
 • Školení - předáváme informace a zkušenosti o trestním právu
 • Právní pomoc ve vykonávacím řízení
Reference:
 • Daňové trestné činy – zejména zkrácení daně (např. DPH v řádu stovek miliónů Kč, obchody s naftou atd.)
 • Veřejné zakázky (v řádech stovek miliónů Kč, stavební, IT, zdravotní, sportovní dotace atd.)
 • Poškození finančních zájmů EU (v řádech stovek miliónů Kč)
 • Zpronevěra (např. 1.2 miliardy, finanční instituce)
 • Dotační podvody (v řádech stovek miliónů Kč)
 • Hospodářská soutěž - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (např. finanční instituce)
 • Porušení povinnosti při správě cizího majetku (v řádech stovek miliónů Kč, např. rozhodnutí statutárního orgánu či samosprávy)
 • Krádeže (všechny typy)
 • Podvody (v řádech stovek miliónů Kč až miliard, např. Fotovoltaické elektrárny)
 • Loupeže (v řádech stovek miliónů Kč)
 • Legalizace výnosů z trestné činnosti (např. v objemu 5,3 miliardy Kč)
 • Zajištění výnosů z trestné činnosti
 • Korupční trestné činy (např. kauza Nagyová)
 • Criminal compliance programy (např. u subjektu s více jak třemi tisíci zaměstnanci)
 • Obecné ohrožení (v řádech stovek milionů Kč, oběti na životech, např. požár tržnice, požár výrobní haly, firmy, výbuch plynu, požár hotelu atd.)
 • Ohrožení pod vlivem návykové látky (alkohol za volantem)
 • Drogové trestné činy
 • Vražda
 • Usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví (zejména nehody)
 • Vydírání (podnikatelů, veřejně známých osobností atd., zastupování poškozených)
 • Znásilnění (včetně zastupování poškozených)
 • Obchodování s lidmi
 • Kuplířství
 • Rvačka
 • Pohlavní zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže (zastupování poškozených)
 • Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 • Svádění k pohlavnímu styku
 • Mediální kauzy
 • Ekologické trestné činy (staré ekologické zátěže)
 • Stalking
Služby:
 • sporná agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského (řešení sporů, zastupování v soudních, rozhodčích, správních či jiných řízeních, zastupování v arbitrážích)
Reference:
 • Spory o plnění (v objemu až 2 miliardy Kč)
 • Spory pracovněprávní
 • Spory o náhradu škody (včetně proti státu)
 • Insolvenční řízení (zastupování dlužníka i věřitele, např. zastupování státního podniku, stovky miliónů)
 • Správní žaloby (např. finanční správa, nečinnost obce)
 • Narovnání (např. v řádu miliard Kč)
 • Vymáhání pohledávek
Služby:
 • Právní porady a řešení právních problémů, sepis listin a smluvní agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského (přípravy či revize dokumentů, zastupování při jednáních a např. úpravy smluv dle nového občanského zákoníku) právní rozbory (vypracování právních rozborů či revizních právních rozborů)
Reference:
 • smluvní agenda (celá škála smluv, v řádu stovek miliónů Kč)
 • právní stanoviska pro ústavního činitele
 • právní asistence k fúzi, akvizicím či přeměnám společností (např. v objemu 500 miliónů)
 • agenda při mezinárodních dodávkách ropných produktů do ČR
 • agenda družstev
 • statutární a licenční právní věci pro banku
 • právní zajištění realizace největšího podzemního zásobníku plynu v Evropě
 • pracovněprávní agenda (odvolání člena představenstva pojišťovny, interní vyšetřování, vznik, změna a zánik pracovního poměru)
 • developerské projekty (v objemu cca 1 miliarda Kč)
 • právní rozbor na pohledávku ve výši 1 miliardy Kč v konkursu
 • právní servis v rozkladové komisi ministra zemědělství
 • vedení týmu právníků při komplexní reformě institucí resortu zemědělství dle usnesení vlády ČR
 • Due diligence při akvizicích a právní služby při akvizicích společností
 • Revize smluvní a korporátní dokumentace
Služby:
 • Korporátní agenda (komplexní právní pomoc obchodním korporacím, chod firmy, valné hromady, předpisy atd.

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. Na Florenci 1332/23 3. patro | 110 00 | Praha 1 - Nové Město | +420 603 194 424 | office@akseifert.cz

Tvorba webu - EnterCompany