JUDr. Filip Seifert, MBA

advokát, společník a zakladatel

Filip Seifert má více než patnáctiletou úspěšnou praxi v trestním právu. Působil jako asistent ministra spravedlnosti ČR a dále jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát. Před založením vlastní advokátní kanceláře pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti v oboru trestního práva zejména v obhajobě, včetně trestní odpovědnosti právnických osob. V této oblasti také publikuje a přednáší. Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Je místopředsedou sekce pro právo trestní České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Mluví anglicky.

Kontakty:

M: +420 603 194 424, E: seifert@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

JUDr. Jiří Váňa

advokát, partner

Jiří Váňa má více něž desetiletou právní praxi v trestním a obchodním právu. Před svým příchodem do advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI působil v renomovaných českých advokátních kancelářích. Má zkušenosti v oboru trestního práva včetně trestní odpovědnosti právnických osob. Ve své právní praxi se zaměřuje rovněž na obchodní i civilní spory a smluvní agendu. V těchto oblastech se rovněž věnuje publikační činnosti. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře obchodního práva složil také rigorózní zkoušku. Mluví německy a anglicky.

Kontakty:

M: +420 728 040 861, E: vana@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

Mgr. Ondřej Cibák

advokát

Ondřej Cibák má několikaletou právní praxi z renomované české advokátní kanceláře. V oblasti trestního práva se převážně věnuje zastupování poškozeného v trestním řízení, zpracování právních rozborů, obhajobě a přípravě criminal compliance programů. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, přičemž v rámci programu Erasmus studoval také na University of Groningen, Faculty of Law (Nizozemsko). Mluví anglicky.

Kontakty:

M: +420 723 927 981, E: cibak@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

Mgr. Bc. Zdenka Svobodová

advokátní koncipient

Zdenka Svobodová má více než patnáctiletou praxi v trestním právu, a to ze Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky - Okresní ředitelství Policie, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní centrála proti organizovanému zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchního komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník. Věnovala se obecné kriminalitě – násilné a majetkové kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, výnosům z trestné činnosti a zejména daňové kriminalitě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, dále znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví ekonomická různá, specializace daně. Věnuje se i vedení účetnictví, zpracování kontrolních hlášení a daňových přiznání k DPH, DPFO a DPPO. Absolvovala Policejní akademii České republiky a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Mluví německy.

Kontakty:

M: +420 606 021 806, E: svobodova@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

JUDr. Petra Zaoralová

advokátní koncipientka

Petra Zaoralová má několikaletou právní praxi z českých i mezinárodních advokátních kanceláří. V oblasti trestního práva se převážně věnuje obhajobě fyzických i právnických osob a zpracování právních rozborů. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na Katedře trestního práva složila rigorózní zkoušku. V oboru trestního práva, kriminologie, kriminalistika dále pokračuje v doktorském studiu a působí jako interní doktorandka na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci studia se kromě participace na výuce trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účastnila také několika odborných stáží a kurzů na zahraničních univerzitách. Mluví anglicky a francouzsky.

Lukáš Němec

právní asistent

JLukáš Němec má právní praxi z české advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní a pracovní právo. Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nad rámec studia má splněn modul ze základů německého práva, během kterého se mj. účastnil česko-německého právního semináře v Berlíně. Mluví anglicky a německy.

Mgr. Ondřej Cibák

advokát

Ondřej Cibák má několikaletou právní praxi z renomované české advokátní kanceláře. V oblasti trestního práva se převážně věnuje zastupování poškozeného v trestním řízení, zpracování právních rozborů, obhajobě a přípravě criminal compliance programů. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, přičemž v rámci programu Erasmus studoval také na University of Groningen, Faculty of Law (Nizozemsko). Mluví anglicky.

Kontakty:

M: +420 723 927 981, E: cibak@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

Mgr. Bc. Zdenka Svobodová

advokátní koncipient

Zdenka Svobodová má více než patnáctiletou praxi v trestním právu, a to ze Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky - Okresní ředitelství Policie, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní centrála proti organizovanému zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchního komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník. Věnovala se obecné kriminalitě – násilné a majetkové kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, výnosům z trestné činnosti a zejména daňové kriminalitě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, dále znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví ekonomická různá, specializace daně. Věnuje se i vedení účetnictví, zpracování kontrolních hlášení a daňových přiznání k DPH, DPFO a DPPO. Absolvovala Policejní akademii České republiky a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Mluví německy.

Kontakty:

M: +420 606 021 806, E: svobodova@akseifert.cz

Linkedin: https://cz.linkedin.com/

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. Na Florenci 1332/23 3. patro | 110 00 | Praha 1 - Nové Město | +420 603 194 424 | office@akseifert.cz

Tvorba webu - EnterCompany